7 بانک بورسی در بزرگترین قرارداد پسابرجام

18:12 - 1400/01/17
قرارداد فاینانس ۸ میلیون یورویی ایران و کره‌جنوبی بین 7 بانک بورسی؛ اقتصادنوین، ملت، پاسارگاد، تجارت، پارسیان، سامان و کارآفرین و 5 بانک غیربورسی؛ ملی، رفاه، سپه، توسعه صادرات و صنعت‌ومعدن با اگزیم بانک کره جنوبی منعقد شد.

علی صالح آبادی؛ مدیرعامل بانک توسعه صادرات در گفت‎وگو با «ایبِنا»، می‌گوید: اگزیم بانک کره جنوبی از طریق بانک‌‎های عامل ایرانی، نسبت به تامین مالی پروژه‌‎های مختلف در حوزه‌های عمرانی و تولیدی اقدام می‌کند.

بزرگترین قرارداد فاینانس پسابرجام با سرپرستی بانک مرکزی و با ضمانت وزارت امور اقتصادی و دارایی، بین ۱۲ بانک ایرانی (اقتصاد نوین، ملت، ملی، پاسارگاد، رفاه کارگران، سپه، تجارت،توسعه صادرات، پارسیان، سامان، کارآفرین و صنعت، و معدن) و اگزیم بانک کره جنوبی به امضــا رسید.

در چارچوب این قرارداد، حداکثر دوره ساخت هر پروژه ۵ سال و حداکثر دوره بازپرداخت منابع مالی اختصاص یافته به هر پروژه، ۱۰ سال (پس از پایان دوره ساخت) تعیین شد.