برنامه تامین کود داخل

18:07 - 1400/01/17
تولید داخل کود سولفات پتاسیم و سوپر فسفات تریپل کفاف تقاضای بخش کشـــاورزی را نمی‌دهد اما حمید رسولی؛ مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی معتقد است سه سال آینده این دو نوع کود نیز به طور کامل در داخل کشور تولید می‌شود.

خرید کود در سال گذشته

عملکرد خرید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سال 1395 یک میلیون و 821 هزار تن انواع کودهای شیمیایی بود. از این میزان یک میلیون و 518 هزار تن از تولیدات داخل و 303 هزار تن از واردات تامین و تدارک شد. سهم تولیدکنندگان داخلی در برنامه خرید شرکت خدمات حمایتی در سال 1395 حدود 84 درصد و سهم واردات 16 درصد بود.

برنامه خرید در سال‌جاری

به گفته رسولی در سال جاری برنامه ابلاغی وزارت متبوع بیش از 2 میلیون و 305 هزار تن انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه است که در حدود 2 میلیون تن آن از تولیدات داخل و 300 هزار تن نیز از واردات تامین می‌شود.

دلیل واردات کود

تولید داخل چند نوع کود کشاورزی از جمله کود سولفات پتاسیم یا سوپر فسفات تریپل به علت محدودیت در مواد اولیه و یا پایین بودن ظرفیت‌های احداث شده، تولید داخلی کفاف تقاضای بخش کشـــاورزی را نمی‌کند که به گفته مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با اضافه شدن ظرفیت‌های جدید ظرف دو تا سه سال آینده نیاز به واردات رفع می‌شود.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در پنج ماهه ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ده مناقصه داخلی برگزار کرد ماحصل آن انعقاد بیش از 180 هزار تن قرارداد برای کودهای ســـوپر فسفات تریپل، ســولفات پتاسیم و سوپر فسفات ساده بود. کل مناقصه‌های بین المللی برگزار شده در این مدت کمتر از سه مرحله بود.