کرباسیان به دنبال ساماندهی بازار سرمایه

18:04 - 1400/01/17
وزیر جدید اقتصاد بعد از نامه‌نگاری فعالان بازار سرمایه با وی، دستور رسیدگی به وضعیت بورس و انجام تدابیری جهت رونق این بازار را صادر کرد.

بعد از نامه‌نگاری جامعه سرمایه‌گذاران مستقل با وزیر جدید اقتصاد، مسعود کرباسیان با شاپور محمدی؛ رییس سازمان بورس‌ و‌ اوراق بهادار دیداری یکساعته داشت. در این دیدار یکساعته، وزیر اقتصاد علاوه بر دریافت گزارش تازه‌ترین وضعیت بورس و ابزارهای جدید آن، دستور داد: اقدام‌هایی که می‌تواند منجر به رونق بازار سرمایه شود، در دستور کار قرار گیرد.

در این میان فعالان بازار سرمایه، دیدرا یکساعته وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس را زمینه‌ساز اتفاقات مثبت و اثربخش بازار سرمایه تفسیر کرده و براین باورند: این رویداد می‌تواند نشان از اولویت توسعه بازار سرمایه داشته باشد.