عملکرد بازار بین‌بانکی در سال 95

17:58 - 1400/01/17
بانک‌مرکزی گزارش عملکرد بازار بین بانکی ریالی سال ۹۵ را معادل ۳۱ هزار و ۴۰۳ فقره معامله به ارزش ۳۰.۹۵۷.۱۵۴ میلیارد ریال با محدوده نرخ سود ۱۶ تا ۲۸ درصد با میانگین نرخ سود ۱۸.۶۲ درصد اعلام کرد.

براساس اعلام بانک مرکزی، سهم بانک‌ها از سپرده‌گذاری در سال ۱۳۹۵ در بخش بانک‌های خصوصی (غیردولتی و خصوصی شده) ۱۴.۶۰۸.۱۹۴ میلیارد ریال با سهم  ۴۷ درصد و میانگین نرخ سود ۱۹.۵۸ درصد بود.

همچنین سهم بانک‌های دولتی از سپرده‌گذاری ۱۶.۲۴۲.۱۹۸ میلیارد ریال با سهم سپرده‌گذاری ۵۲ درصد و میانگین نرخ سود ۱۸.۰۵ درصد بود. این عدد برای موسسه‌های اعتباری در بخش حجم سپرده‌گذاری ۱۰۶.۷۶۲ میلیارد ریال بوده که سهم سپرده‌گذاری صفر درصد و میانگین نرخ سود ۱۹.۷۳ درصد بود.

مشروح گزارش را اینجا بخوانید.