ابلاغ بخشنامه بودجه‌ای به 3 بانک بورسی

17:27 - 1400/01/17
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای «دستورالعمل  اجرائی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶» را برای اجرا به 3 بانک بورسی؛ ملت، صادرات و تجارت و 4 بانک غیر بورسی؛ ملی، سپه، رفاه، و توسعه تعاون ابلاغ کرد.

براساس بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به دولت اجازه داده می‌شود برای حداکثرسازی مشارکت اقتصادی و بهره‌برداری موثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق نسبت به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری از طریق حمایت‌های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرائی، اقدام‌ها را انجام دهد.

همچنین  در بند (ب ) این تبصره عنوان شده است: یارانه سود تسهیلات سرمایه‌گذاری و اشتغال موضوع بند (الف) این تبصره، از محل اعتبار ردیف شماره ۱۱۸- ۵۵۰۰۰۰  جدول شماره (۹) این قانون تامین می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی بندهای (الف) و (ب) این تبصره شامل نوع و شکل حمایت‌ها، میزان و مناطق مورد شمول، میزان تسهیلات، افراد حقیقی و حقوقی مشمول براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا یک‌ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.

دستورالعمل اجرائی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه