تعادل بازار نفت تا 8ماه آینده

17:10 - 1400/01/17
وزیر نفت کویت ضمن ابراز امیدواری به رفع مازاد عرضه موجود در بازار نفت در فصول پیش رو، کاهش بیش از پیش تولید اوپک را بی‌دلیل دانست.

عسام المرزوق در این زمینه اعلام کرد روند حرکت بازار نفت به سوی تعادل بیشتر از پیش بیش بینی‌ها به درازا انجامیده اما در نهایت مازاد عرضه موجود در بازار تا پایان ماه مارس سال 2018 مرتفع خواهد شد.

وی افزود که در شرایط فعلی نیازی برای کاهش تولید اوپک بیش از سطوح کنونی احساس نمی‌شود.