رشد حق‌ بیمه‌ «ملت»

16:46 - 1400/01/17
رشد سریع بیمه ملت در تولید حق بیمه و اعمال مدیریت ریسک در راستای کاهش نسبت خسارت در سه ماهه آخر ٩٥ و سه ماهه اول ٩٦ آینده امید بخشی را به سهامداران این شرکت نوید می‌دهد.

گزارش مدیریت طرح و توسعه شرکت بیمه ملت نشان می‌دهد: اهداف استراتژیک این شرکت در فصل جدید مدیریتی با رشد سریع در تولید حق بیمه و اعمال مدیریت ریسک در راستای کاهش نسبت خسارت در سه ماهه اخر ٩٥ و سه ماهه اول ٩٦ جامه عمل پوشیده است. بیمه ملت به استناد آمار توانسته است ضمن اصلاح ترکیب پورتفوی، نسبت خسارت خود را کاهش دهد.

آمار سه ماهه بهار چه می گوید؟

بر اساس گزارش عملکرد سه ماهه اول سال جاری، بیمه ملت نسبت به دوره مشابه سال قبل حق بیمه رشد 130 درصد را تجربه کرده است. این افزایش حق بیمه در راستای اصلاح ترکیب پرتفوی و کاهش سهم ثالث بوده؛ به طوریکه توانسته است در مدت مورد بررسی بیش از 10 درصد کاهش سهم در رشته زیان ده ثالث داشته باشد و با تمرکز بر رشته‌های کم ریسک‌تر رشدی معادل 200 درصد را در برخی از این رشته‌ها برای نخستین‌بار تجربه کند. از جمله این رشته‌ها می‌توان به بیمه‌های کشتی با رشد بیش از 400 درصد، نفت و انرژی، آتش سوزی و باربری هرکدام با رشد بیش از 200 درصد، مهندسی، مسئولیت و اتکایی هر کدام با رشد بیش از 100 درصد اشاره کرد. این در حالی است که آهنگ رشد حق بیمه در رشته استراتژیک بیمه‌های زندگی نیز با 50 درصد افزایش همراه بوده است.

کاهش نسبت خسارت

آمار نشان می‌دهد، بررسی سه ماهه عملکرد بیمه ملت به جهت کاهش نسبت خسارت قابل تامل است.در این راستا این شرکت توانسته با اتکا به مدیریت و ارزیابی بهینه ریسک، نسبت خسارت در این دوره را نسبت به دوره مشابه سال قبل در رشته های مذکور حدود 50 درصد کاهش دهد، این در حالی است که بیمه ملت در سال‌های گذشته همواره بالاترین نرخ رشد نسبت خسارت در صنعت بیمه را تجربه کرده در این راستا به نظر می‌رسد، اصلاح ترکیب پرتفوی توانسته تاثیر بسزایی در کاهش نسبت خسارت این شرکت داشته باشد.

رشد وصول مطالبات

بر اساس این گزارش از آنجا که رعایت بهداشت حقوقی و وصول مطالبات شرکت با پیگیری و تعامل بین مجموعه ستاد و شبکه فروش از اهداف استراتزیک بیمه ملت در فصل جدید مدیریت این شرکت محسوب می‌شود، وصول مطالبات شرکت در این دوره رشد فزاینده ای داشته است. توسعه و ارتقای شبکه فروش از طریق ارائه آموزش های تخصصی، اقدامات حمایتی و پشتیبانی به موقع و موثر از نمایندگان و بدنبال آن رفع مشکلات و رونق بخشیدن به کسب و کار آنها از جمله اهدافی است که در دوره جدید مدیریتی بیمه ملت در دستور کار قرار گرفته است، در این راستا شبکه نمایندگی نیز در جهت تحقق برنامه‌ها و سیاستهای شرکت بیمه ملت ساماندهی شده است.

سطح توانگری

بررسی عملکرد بیمه ملت در دوره مورد بررسی نشان می‌دهد، این شرکت توانسته سطح توانگری ١ را حفظ کند و درصدد است با افزایش سرمایه، افزایش ظرفیت نگهداری و سهم اتکایی در فصول آتی این روند رشد را تا رسیدن به جایگاه واقعی خود در صنعت بیمه گسترش دهد.