توسعه معادن روی ایران 150 ریال سود به ازای هر سهم تقسیم کرد

شروع به کار دو پروژه «کروی»

16:29 - 1400/01/17
 در حالی که در پایان مجمع هلدینگ توسعه معادن روی ایران، سهامداران رای به تقسیم سود 150 ریال به ازای هر سهم دادند که مدیرعامل «کروی» پس از خبر موافقت و نهایی شدن احداث کارخانه ۱۰۰ هزار تنی در منطقه انگوران با آورده 4 مجموعه بورسی از شروع به کار غیر رسمی خط تولید BZS خبر داد.
شروع به کار دو پروژه «کروی»

مجمع عادی سالانه توسعه معادن روی ایران در حالی دیشب به کار خود پایان داد که گزارش مفصلی از هیات مدیره منتشر شد؛ براساس مقدمه گزارش فعالیت هیات مدیره ذخایر قطعی روی در دنیا ۲۵۰میلیون تن ومیزان تولید سالیانه در کل دنیا۱۳میلیون تن است و ایران ازاین حیث درجایگاه چهارم دنیا قرار دارد. این در حالی است که  در سال ۹۵ صادرات روی به ۱۴ کشور جهان صورت گرفته وهندوستان درجایگاه اول قرار دارد. در این میان هلدینگ توسعه معادن روی ایران در سال ۹۴ از زیان 2.8 میلیارد تومان به سود 121.8 میلیارد تومانی در سال 95 رسید.

همزمان با گزارش فعالیت هیات مدیره، هیات رئیسه اعلام کردند: موافقت و نهایی شدن احداث کارخانه ۱۰۰ هزار تنی درمنطقه انگوران و در مجاورت کارخانه‌های کالسیمین و فرآوری مواد معدنی که طبق اعلام اردشیر سعدمحمدی؛ مدیرعامل «کروی» روز دوشنبه هفته جاری؛ 29 خردادماه موافقت نهایی وزارت صنعت ومعدن بدست آمد. به گفته مدیرعامل توسعه معادن روی ایران به زودی با آ‌ورده «کروی»؛ 40 درصد، «فاسمین»؛ 30 درصد، «فرآور»؛ ۲۵ درصد و «فسرب»؛ ۵ درصد عملیات احداث این کارخانه محقق خواهد شد.

مدیرعامل «کروی» همچنین به خط تولید BZS هم اشاره‌ای کرد و گفت: شروع به کار غیر رسمی خط تولیدBZS  در محل کارخانه کالسیمین انجام شده وافتتاح رسمی آن بعد از ماه مبارک رمضان نهایی می‌شود. به گفته سعدمحمدی افتتاح خط تولید  BZSدر کارخانه قشم حداکثر تا یک‌ماه آینده صورت می‌گیرد. در پایان مجمع سالانه همچنین  تقسیم سود ۱۵۰ ریال به ازای هر سهم وتعیین پاداش ۱۰ میلیارد ریالی هیات مدیره به تصویب رسید.