عرضه اولیه پرسپولیس به فرابورس میرود

16:17 - 1400/01/17
معاون وزیر ورزش از عرضه اولیه پرسپولیس در فرابورس خبر داد.
عرضه اولیه پرسپولیس به فرابورس میرود

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از روزنامه پرسپولیس، معاون وزیر ورزش از عرضه اولیه پرسپولیس در فرابورس خبر داد.