پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 11 بهمن 99

16:16 - 1400/01/17
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس، پُربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 11 بهمن 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ونچر 140,000 140,000 10.53
آوا 8,244 8,580 8.77
مدیر 10,158 10,437 7.05
کاریس 11,438 11,734 7.02
آساس 172,979 175,200 6.95

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
افرا 37,835 37,709 4.68
شتوکا 61,055 60,765 4.55
گدنا 32,349 32,094 4.24
داوه 21,540 21,259 3.74
قاسم 13,195 12,980 3.36

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 34,600 0.05 2.113 هزار میلیارد
شتوکا 61,055 4.55 1.4 هزار میلیارد
آوا 8,244 8.77 911.751 میلیارد
ذوب 4,669 3.57 882.356 میلیارد
مادیرا 10,281 0.88 833.761 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 4,669 3.57 249.375 میلیارد
آگاس 70,350 6.92 247.437 میلیارد
صبا 7,446 4.98 150.532 میلیارد
زاگرس 196,649 4.93 79.121 میلیارد
گویان 9,095 4.85 74.579 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 34,600 0.05 567.602 میلیارد
بپاس 99,963 0.05 224.567 میلیارد
صایند 9,975 0.88 132.7 میلیارد
ودی 24,249 4.82 95.162 میلیارد
آسامید 11,494 0.18 68.211 میلیارد