پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 11 بهمن 99

16:16 - 1400/01/17
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 11 بهمن 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کاردان 160,300 162,990 8.18
پالایش 97,750 100,000 7.52
ارزش 10,310 10,580 7.17
خمحرکه 5,680 5,820 7.17
فیروزه 151,450 155,300 6.79

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
خموتور 20,470 19,810 6.01
تکشا 58,140 57,000 5.34
صینا205 953,010 953,010 4.79
رکیش 22,240 22,190 4.75
فمراد 180,280 179,780 4.73

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
دارا یکم 161,510 6.55 8.515 هزار میلیارد
پالایش 97,750 7.52 8.439 هزار میلیارد
کمند 10,142 0.15 2.092 هزار میلیارد
پاکشو 79,370 2.02 1.739 هزار میلیارد
کویر 22,410 3.49 1.549 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فارس 9,810 4.70 3,175.48
فولاد 12,220 4.71 2,890.57
فملی 11,290 4.73 2,564.93
شستا 22,690 5.00 2,172.64
کگل 18,250 3.81 1,253.49

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
سپاس 10,128 0.10
صنوین 101,860 2.29
فیروزه 151,450 6.79
کویر 22,410 3.49 219.98
افق 83,310 2.49 160.69

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
کویر 22,410 3.49 883.77 میلیارد
پاکشو 79,370 2.02 874.703 میلیارد
فولاد 12,220 4.71 417.035 میلیارد
شبندر 23,600 4.84 327.33 میلیارد
فملی 11,290 4.73 289.722 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
کمند 10,142 0.15 1.126 هزار میلیارد
یاقوت 11,796 0.07 104.001 میلیارد
ولصنم 13,110 3.07 102.32 میلیارد
وتوصا 15,650 2.98 71.689 میلیارد
وپاسار 12,620 2.69 70.747 میلیارد