مجوز جدید صدور اوراق تسویه خزانه

16:06 - 1400/01/17
 هیات وزیران به منظور تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی با مطالبات خود از آن‌ها، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد نسبت به صدور اوراق تسویه خزانه تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال اقدام کند.

در جلسه عصر یکشنبه هیات وزیران که به ریاست اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس جمهور تشکیل شد، اعضای این هیات به منظور تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی با مطالبات خود از آن‌ها، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد نسبت به صدور اوراق تسویه خزانه تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال اقدام کند.

 همچنین بر این اساس تا سقف 10 هزار میلیارد ریال از این اعتبار برای تهاتر بدهی و طلب دولت به ستاد اجرایی فرمان امام و شرکت‌های وابسته به آن ستاد که حداقل 30 درصد از سهام آن‌ها متعلق به ستاد مذکور و شرکت‌های تابعه باشد، بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مندرج در این آیین‌نامه، تعلق می‌گیرد و مطالبات و بدهی‌های شرکت‌های دولتی نیز با سازمان‌های خصوصی سازی و امور مالیاتی کشور تهاتر می‌شود. در این جلسه با تصویب هیات وزیران، مطالبات شرکت‌های توسعه مسیر برق گیلان، انرژی‌گستر جم، افق توسعه انرژی طوس و مولد نیروگاهی تجارت فارس از شرکت‌های دولتی با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان‌های خصوصی‌سازی و امور مالیاتی کشور به مبلغ 2320 میلیارد و 593 میلیون و 523 هزار و 661 ریال تهاتر شد.