پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 8 بهمن 99

16:01 - 1400/01/17
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس، پُربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 8 بهمن 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سبزوا 4,649 4,600 6.31
کی بی سی 32,598 32,600 4.99
قچار 79,020 79,100 4.89
سدبیر 82,298 82,472 4.78
زماهان 45,523 45,664 4.67

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
قاسم 13,654 13,654 5.00
کوثر 16,728 16,728 5.00
کرمان 62,617 62,617 5.00
زملارد 34,588 34,582 4.98
زبینا 37,114 37,076 4.90

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 34,582 0.12 1.617 هزار میلیارد
غصینو 86,374 0.05 1.111 هزار میلیارد
ذوب 4,508 3.80 856.646 میلیارد
حآسا 40,051 1.26 783.851 میلیارد
آوا 7,579 2.70 669.018 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 34,582 0.12 688.777 میلیارد
کی بی سی 32,598 4.99 318.711 میلیارد
آکورد 30,472 0.03 93.367 میلیارد
حآسا 40,051 1.26 86.294 میلیارد
دریشمک 53,640 3.26 52.125 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
بپاس 99,915 0.01 296.228 میلیارد
ذوب 4,508 3.80 184.864 میلیارد
غصینو 86,374 0.05 180.133 میلیارد
ودی 23,135 0.95 101.349 میلیارد
غویتا 22,494 4.15 88.458 میلیارد