پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 8 بهمن 99

16:01 - 1400/01/17
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 8 بهمن 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سبهان 128,750 128,750 5.00
سدور 19,530 19,530 5.00
کیا 7,105 7,105 4.99
رانفور 27,410 27,420 4.94
لابسا 58,160 58,220 4.89

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
بترانس 3,040 3,040 5.00
غنوش 56,270 56,270 5.00
شسینا 157,470 157,470 5.00
حتوکا 35,240 35,240 4.99
ورنا 5,920 5,930 4.98

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
پالایش 90,910 4.66 12.255 هزار میلیارد
دارا یکم 151,580 0.30 9.972 هزار میلیارد
شستا 21,610 1.59 6.574 هزار میلیارد
شپنا 11,490 2.68 4.949 هزار میلیارد
شتران 9,350 1.85 3.241 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
شپنا 11,490 2.68 573.34
شتران 9,350 1.85 320.62
رانفور 27,410 4.94 272.49
پارسان 18,270 1.27 234.24
وامید 39,680 0.71 211.23

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
سپاس 10,118 0.19
صنوین 99,580 0.46
فیروزه 141,820 1.47
فارس 9,360 1.58 1,082.55
فملی 10,780 1.37 754.39

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
کمند 10,127 0.04 1.156 هزار میلیارد
پالایش 90,910 4.66 343.643 میلیارد
کیان 26,933 0.07 287.206 میلیارد
غدشت 295,840 4.34 284.958 میلیارد
شپنا 11,490 2.68 261.293 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
شستا 21,610 1.59 2.785 هزار میلیارد
خساپا 2,120 2.30 600.827 میلیارد
خودرو 2,610 2.25 494.415 میلیارد
فملی 10,780 1.37 408.767 میلیارد
وپاسار 12,290 0.16 405.361 میلیارد