پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 7 بهمن 99

15:56 - 1400/01/17
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس، پُربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 7 بهمن 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ثالوند 23,347 23,348 4.99
زماهان 43,490 43,499 4.98
دکپسول 48,743 48,818 4.84
غدیس 12,875 12,909 4.72
تاپکیش 24,005 24,091 4.62

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
حآسا 39,554 39,554 5.00
آوا 7,789 7,378 4.92
دسانکو 15,983 15,955 4.83
بپیوند 16,273 16,245 4.83
نوین 6,903 6,890 4.81

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 34,540 0.05 1.673 هزار میلیارد
غصینو 86,331 0.07 711.138 میلیارد
آوا 7,789 4.92 650.906 میلیارد
کلر 110,741 3.84 638.355 میلیارد
ذوب 4,686 4.19 626.521 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 34,540 0.05 1.078 هزار میلیارد
دکپسول 48,743 4.84 172.891 میلیارد
آسامید 11,457 0.02 74.296 میلیارد
کلر 110,741 3.84 64.45 میلیارد
تاپکیش 24,005 4.62 52.964 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
شرانل 40,304 3.70 323.805 میلیارد
وهور 38,705 1.55 301.718 میلیارد
آگاس 65,565 2.41 289.922 میلیارد
ذوب 4,686 4.19 180.223 میلیارد
گویان 8,955 4.20 89.091 میلیارد