پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 7 بهمن 99

15:56 - 1400/01/17
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 7 بهمن 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
پالایش 86,860 84,990 8.75
سبهان 122,620 122,620 4.99
خزر 44,170 44,170 4.99
کلوند 37,650 37,650 4.99
ثاباد 57,020 57,030 4.97

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
بورس 46,760 46,760 5.00
کسرا 23,210 23,180 4.88
ثبهساز 2,930 2,930 4.87
فنورد 231,240 230,850 4.84
دزهراوی 8,890 8,880 4.82

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
دارا یکم 152,030 1.14 12.336 هزار میلیارد
پالایش 86,860 8.75 10.931 هزار میلیارد
شپنا 11,190 2.75 7.677 هزار میلیارد
شتران 9,180 2.68 4.451 هزار میلیارد
شستا 21,960 2.83 3.6 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
شپنا 11,190 2.75 573.34
شتران 9,180 2.68 452.63
ومعادن 11,930 2.23 358.94
شبریز 27,630 4.15 276.61
کویر 23,130 4.33 260.72

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
سپاس 10,099 0.00
صنوین 100,040 0.24
فیروزه 143,940 3.82
فارس 9,510 3.74 2,670.29
فملی 10,870 3.12 1,760.24

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
کمند 10,123 0.07 1.72 هزار میلیارد
کیان 26,913 0.07 437.982 میلیارد
دارا یکم 152,030 1.14 319.28 میلیارد
افق 82,740 3.92 278.882 میلیارد
امین یکم 10,135 0.03 206.744 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
شستا 21,960 2.83 847.768 میلیارد
فولاد 11,690 0.85 674.335 میلیارد
فملی 10,870 3.12 535.45 میلیارد
خودرو 2,670 2.91 512.318 میلیارد
شبندر 22,380 0.84 421.898 میلیارد