منازعه دولت و مجلس بر سر بورس!

15:51 - 1400/01/17
منازعه دولت و مجلس بر سر بورس به کجا کشید.
منازعه دولت و مجلس بر سر بورس!

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از روزنامه همشهری، منازعه دولت و مجلس بر سر بورس به کجا کشید.