پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 6 بهمن 99

15:49 - 1400/01/17
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس، پُربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 6 بهمن 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ونچر 134,825 144,900 6.44
سدبیر 75,337 75,341 4.99
غویتا 24,444 24,451 4.97
شرانل 41,853 41,905 4.87
دکپسول 46,494 46,684 4.57

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ودی 24,006 24,001 4.98
کیمیا 38,468 38,451 4.96
دبالک 21,988 21,977 4.95
گکوثر 3,196 3,194 4.94
افرا 41,332 41,303 4.93

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 34,522 0.06 2.602 هزار میلیارد
ذوب 4,891 4.10 1.383 هزار میلیارد
کرمان 68,581 3.62 1.329 هزار میلیارد
آوا 8,192 1.34 1.218 هزار میلیارد
وسپهر 10,533 1.01 921.611 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
اطلس 204,165 3.24 555.081 میلیارد
اعتماد 34,522 0.06 506.801 میلیارد
شرانل 41,853 4.87 330.31 میلیارد
غصینو 86,392 3.66 146.573 میلیارد
شغدیر 63,408 4.32 136.523 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وسپهر 10,533 1.01 306.154 میلیارد
دارا 9,989 0.15 243.736 میلیارد
ذوب 4,891 4.10 214.579 میلیارد
وهور 39,313 0.94 147.042 میلیارد
شاوان 90,047 2.51 124.361 میلیارد