پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 6 بهمن 99

15:49 - 1400/01/17
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 6 بهمن 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
پالایش 79,870 81,790 7.41
دارا یکم 150,310 155,780 6.14
پرداخت 37,150 37,150 4.97
ساراب 13,800 13,800 4.94
غمهرا 84,520 84,630 4.86

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ثاخت 3,550 3,490 8.74
وساخت 56,450 56,000 5.78
پدرخش 130,950 130,950 5.00
ثنوسا 14,200 14,200 4.95
سکرما 16,120 16,120 4.95

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
دارا یکم 150,310 6.14 9.411 هزار میلیارد
شستا 22,620 3.24 6.388 هزار میلیارد
پالایش 79,870 7.41 4.056 هزار میلیارد
خودرو 2,750 0.73 2.967 هزار میلیارد
خساپا 2,240 1.36 2.656 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
شستا 22,620 3.24 1,428.31
فولاد 11,790 1.46 893.45
وغدیر 11,420 3.54 706.11
رمپنا 17,540 4.16 704.10
شپنا 10,890 3.42 688.00

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
سپاس 10,099 0.04
صنوین 100,280 1.27
فیروزه 149,650 2.07
نوری 57,670 3.76 509.21
فخوز 13,430 1.97 339.48

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
کمند 10,116 0.05 544.802 میلیارد
امین یکم 10,132 0.06 469.145 میلیارد
کیان 26,894 0.07 386.201 میلیارد
رمپنا 17,540 4.16 204.271 میلیارد
شفن 298,590 4.26 184.6 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
خودرو 2,750 0.73 806.806 میلیارد
وپاسار 12,430 0.24 366.999 میلیارد
خساپا 2,240 1.36 340.354 میلیارد
کچاد 20,300 0.15 284.782 میلیارد
کگل 17,830 0.73 172.238 میلیارد