پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 5 بهمن 99

15:44 - 1400/01/17
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس، پُربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 5 بهمن 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کمرجان 104,290 104,290 5.00
سپیدار 50,182 50,182 5.00
شرانل 39,910 39,910 5.00
سدبیر 71,754 71,786 4.95
شغدیر 60,781 61,020 4.59

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غصینو 83,345 83,290 4.94
آ س پ 14,599 14,479 4.21
وآوا 8,930 8,855 4.19
بساما 24,125 23,887 4.05
غگلپا 67,938 67,268 4.05

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 5,100 3.32 1.959 هزار میلیارد
سمگا 31,316 4.52 1.792 هزار میلیارد
اعتماد 34,503 0.05 1.786 هزار میلیارد
کرمان 71,156 3.44 1.404 هزار میلیارد
آوا 8,303 1.98 1.388 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 34,503 0.05 432.705 میلیارد
آوا 8,303 1.98 181.429 میلیارد
کرمان 71,156 3.44 101.615 میلیارد
سپیدار 50,182 5.00 95.527 میلیارد
آکورد 30,424 0.05 67.271 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
زاگرس 195,040 1.82 198.337 میلیارد
نوین 7,145 4.57 184.178 میلیارد
وهور 38,947 0.58 183.644 میلیارد
ذوب 5,100 3.32 158.41 میلیارد
وسپهر 10,428 3.07 156.537 میلیارد