پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 5 بهمن 99

15:43 - 1400/01/17
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 5 بهمن 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
پالایش 74,360 74,480 9.82
دارا یکم 141,620 143,280 8.53
کیا 7,167 7,167 5.91
فارس 9,870 9,670 5.22
قنیشا 64,930 64,930 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
قشکر 3,780 3,660 5.50
خموتور 23,920 23,920 4.97
وبهمن 21,690 21,670 4.91
کترام 43,330 43,250 4.81
غپینو 8,590 8,560 4.66

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
دارا یکم 141,620 8.53 9.292 هزار میلیارد
شستا 21,920 3.20 7.374 هزار میلیارد
شپنا 10,530 4.88 6.605 هزار میلیارد
پالایش 74,360 9.82 4.894 هزار میلیارد
خساپا 2,210 2.79 4.277 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فارس 9,870 5.22 3,531.36
فولاد 11,620 3.66 2,151.76
فملی 11,180 2.66 1,456.44
شستا 21,920 3.20 1,366.04
کگل 17,700 2.97 952.81

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
سپاس 10,095 0.09
صنوین 99,020 0.68
فیروزه 152,820 2.90
پارسان 18,920 4.06 813.60
پارس 134,330 2.36 488.16

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
کمند 10,111 0.05 1.079 هزار میلیارد
شفن 286,380 4.89 397.183 میلیارد
فجر 63,000 4.27 320.754 میلیارد
امین یکم 10,126 0.05 276.368 میلیارد
فولاد 11,620 3.66 238.31 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وبهمن 21,690 4.91 247.078 میلیارد
کیان 26,875 0.04 241.425 میلیارد
کساوه 76,310 1.06 218.239 میلیارد
پارسان 18,920 4.06 212.616 میلیارد
ثشاهد 19,180 1.39 191.548 میلیارد