سه نماد بورسی امروز متوقف شدند + دلیل

15:43 - 1400/01/17
سه نماد بورسی که امروز متوقف شدند.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از بورس، نمادهای سدور و ولصنم با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني توسط ناشر متوقف شدند‌. همچنین در پايان معاملات امروز نماد سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران (شيران)جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به منظور تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه متوقف خواهد شد