پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 4 بهمن 99

15:38 - 1400/01/17
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس، پُربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 4 بهمن 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ذوب 5,275 5,329 16.47
آوا 8,471 8,830 13.08
مدیر 10,265 10,329 9.32
شاوان 87,263 87,264 5.00
شغدیر 58,115 58,115 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کوثر 19,818 19,950 4.49
ثباغ 19,076 18,944 4.34
کپرور 43,969 43,611 4.22
غفارس 11,531 11,408 3.97
وآوا 9,321 9,198 3.73

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 5,275 16.47 1.885 هزار میلیارد
اعتماد 34,485 0.15 1.665 هزار میلیارد
سمگا 29,961 3.40 1.597 هزار میلیارد
آوا 8,471 13.08 1.293 هزار میلیارد
آگاس 71,056 4.51 1.204 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
آوا 8,471 13.08 841.233 میلیارد
آگاس 71,056 4.51 633.604 میلیارد
ذوب 5,275 16.47 275.546 میلیارد
غپآذر 70,690 2.39 155.599 میلیارد
زملارد 39,036 5.00 132.723 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
سمگا 29,961 3.40 125.82 میلیارد
ودی 26,071 4.28 91.334 میلیارد
دارا 9,966 0.16 82.572 میلیارد
آکورد 30,408 0.15 77.884 میلیارد
حآسا 44,705 3.47 70.203 میلیارد