روابط 13 بانک بورسی با ایتالیا

15:27 - 1400/01/17
 انتقال کم‌هزینه پول به ایتالیا از کانال همکاری 20 بانک ایرانی؛ 13 بانک بورسی و 7 بانک غیربورسی با بانک سوندریو ایتالیا فراهم شد.

طبق اعلام دفتر بین‌الملل بانک سوندریو ایتالیا به وزارت خارجه ایران، بانک پوپولاره‌دی‌سوندریو ایتالیا رابطه بانکی با 20 بانک ایرانی (13 بانک بورسی و 7 بانک غیربورسی) را پذیرفته و تایید کرده است. به ‌این‌ترتیب امکان انتقال مستقیم پول به شعب این بانک در ایتالیا فراهم شده است که کاهش هزینه‌ها و درنتیجه کاهش ریسک انتقال در مقایسه با انتقال پول از طریق صرافی را به دنبال خواهد داشت. همچنین این مراوده پولی در بستری شفاف‌تر برابر با قوانین گروه ویژه اقدام مالی FATF انجام می‌شود. هزینه کمیسیون بانکی برای انتقال هر یک‌هزار  یورو معادل 1.5 یورو (0.15 درصد) اعلام شده است.

بانک‌های ایرانی که از طریق آن‌ها می‌توان به‌صورت مستقیم برای بانک پوپولاره‌دی‌سوندریو حواله ارسال کرد، عبارتند از: «سپه»، «سامان»، «پارسیان»، «تجارت»، «پاسارگاد تهران»، «ملت»، «ملی»، «صنعت و معدن»، «خاورمیانه»، «کارآفرین»، «کشاورزی»، «توسعه صادرات»، «شهر»، «حکمت ایرانیان»، «رفاه کارگران»، «سرمایه»، «دی»، «گردشگری»، «سینا» و «توسعه تعاون».