پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس یک بهمن 99

15:25 - 1400/01/17
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس یک بهمن 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
پالایش 61,560 61,560 9.99
سرو 65,530 65,720 9.67
کاردان 149,370 150,260 9.35
دارا یکم 118,630 119,730 8.98
ارزش 9,450 9,570 8.62

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ثشرق 6,450 6,350 6.11
غدام 441,480 441,480 5.00
صینا205 950,960 950,960 5.00
وپست 21,890 21,890 4.99
غنوش 65,340 65,330 4.97

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
کمند 10,089 0.06 2.146 هزار میلیارد
امین یکم 10,108 1.36 2.086 هزار میلیارد
دانا 7,860 3.68 1.869 هزار میلیارد
کاما 19,710 2.92 1.501 هزار میلیارد
خبهمن 24,530 3.98 1.324 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فارس 9,380 4.22 2,739.19
فولاد 10,680 4.71 2,519.67
فملی 10,380 4.74 2,360.94
شستا 20,230 4.66 1,808.38
کگل 16,380 5.00 1,457.55

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
سپاس 10,064 0.00
صنوین 96,720 0.01
فیروزه 146,070 7.50
کویر 22,020 2.74 168.18
بترانس 3,420 4.20 137.15

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
امین یکم 10,108 1.36 1.165 هزار میلیارد
کمند 10,089 0.06 808.501 میلیارد
شستا 20,230 4.66 375.601 میلیارد
جم 42,050 4.97 324.216 میلیارد
های وب 26,560 3.47 214.1 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وبهمن 22,870 4.03 321.103 میلیارد
پکویر 16,670 4.25 168.476 میلیارد
کروی 33,800 2.93 140.456 میلیارد
ملت 15,860 3.06 137.615 میلیارد
ثنوسا 14,540 4.66 116.144 میلیارد