تابلو خوانی: کدام نمادها معاملاتشان مشکوک بود + جدول

15:23 - 1400/01/17
تابلو ‌خوانی چه چیزی را آشکار می‌کند؟
  • رضا شاکری | تحلیلگر بازار سرمایه

تابلو‌خوانی‌ها صف‌های خرید و فروش را به تفکیک صنایع و همچنین پرنوسان‌ترین سهام در بازار مورد بررسی قرار داده است. همچنین نماد‌هایی که حجم معاملات آنها رشدی چشمگیر داشته‌اند، شناسایی شده‌اند.

تابلو خوانی | صف‌های خرید و فروش

در جداول به بررسی نماد‌های حاضر در بورس و فرابورس پرداخته شده و تعداد نمادهایی که در پایان روز معاملاتی در صنایع مختلف در صف خرید یا فروش قرار داشته‌اند به تفکیک صنعت مشخص شده است. با استفاده از این داده‌ها می‌توان اقبال بازار به صنایع مختلف را مورد ارزیابی قرار داد.

در آخرین روز از دادوستد‌های بازار گروه‌های محصولات شیمیایی و خودرو و ساخت قطعات بیشترین تعداد سهام در صف فروش را داشتند.

در بازار روز شنبه فضای کلی حاکم بر بازار موجب شد از میان ۵۸۸ نماد در ۴۳ صنعت مختلف، ۲۸۱ نماد در صف فروش بسته شوند و تنها ۱۰۲ نماد در صف خرید باقی بمانند. گروه سیمان، آهک و گچ با ۱۰ نماد و ۲۷درصد از تعداد سهام موجود در صنعت بیشترین صف‌های خرید را به خود اختصاص دادند.

تابلو خوانی | سهام پرنوسان

در جدول نمادهای با نوسان کامل در روز معاملاتی مورد بررسی قرار گرفته است. نوسان در طول روز معاملاتی را می‌توان به دو نوع مثبت(+) و منفی (-) تقسیم کرد. منظور از نوسان (+) این است که نمادهای قرار گرفته در این گروه کمترین قیمت آنها در روز برابر با کمترین قیمت مجاز روز بوده است و در نهایت در انتهای زمان بازار با صف خرید و بیشترین قیمت مجاز به کار خود پایان داده‌اند.

به نوعی می‌توان گفت تقاضا در آنها نسبت به عرضه پیشی گرفته است. و در گروه نوسان (-) برخلاف گروه قبل عرضه در آنها بیشتر از تقاضا بوده است.

به‌عنوان مثال در آخرین روز از دادوستد‌های بازار، نماد خساپا کمترین قیمت در کل زمان بازار را در صف فروش به ثبت رسانده است. در ادامه داد‌وستد‌ها این نماد بیشترین قیمت خود را در صف خرید به ثبت رسانده و درنهایت با صف خرید کار خود را به پایان رسانده است.