7 افزایش سرمایه | برنامه قطعی « وپست »

15:22 - 1400/01/17
افزایش سرمایه های جدید بورسی اعلام شد.

 به گزارش «دنیای بورس»، افزایش سرمایه های جدید بورسی اعلام شد:

مجوز افزایش سرمایه  162 درصدی کیمیا از محل سود انباشته صادر شد . اجراي طرح توسعه خريد کاميون، جبران مشارکت انجام شده در افزايش سرمايه شرکت سرمايه پذير و تامين سرمايه در گردش. همچنین مجمع عمومی فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از مبلغ 1,050,000,000,000  ریال به مبلغ 1,200,000,000,000  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی   موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدّت 2 سال به هیئت مدیره تفویض نماید تا هیئت مدیره شرکت پس از أخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.

وهور با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-99A-188 مورخ 1399/10/20 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1399/11/12 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان نلسون ماندلا خيابان طاهري نبش ايثار3 پلاک2 برگزار میگردد.  دستور جلسه: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه.

مادیرا  سرمایه را ثبت کرد: با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-176 مورخ 1399/09/26  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/10/13  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 3,200,000 میلیون ریال به‌مبلغ 8,200,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 2133386 میلیون ریال ، از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ 2866614 میلیون ریال و ) در تاریخ 1399/10/30 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

 وپست افزایش سرمایه را تایید و به سال بعد موکول کرد: در خصوص موضوع افزایش سرمایه بانک بشرح ذیل جهت استحضار سهامداران تقدیم می گردد : (( بازگشت به نامه شماره 99/233838 مورخ آن بانک مبنی بر صدور مجوز افزایش سرمایه از مبلغ 3.233.451 میلیون ریال به مبلغ 10.275.613 میلیون ریال (مبلغ 7.042.163 میلیون ریال – معادل 218 درصد) از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی های ثابت مشهود ( زمین و ساختمان)، به منظور خروج از مفاد 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و استفاده از این مزیت جهت اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت های مالی و پیرو نامه شماره 3-993/666211 مورخ 1399/08/05 این سازمان، به استحضار می رساند مطابق ماده 8 دستورالعمل اجرایی نحوه تغییر سرمایه شرکتهای مشمول ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب 1396/11/04 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار -"سازمان تنها در صورتی مجوز برگزاری مجمع عمومی فوق العاده با دستور جلسه افزایش سرمایه را صادر می کند که در صورت انجام افزایش سرمایه شرکت از شمول ماده 141 لایحه قانونی اصلاح از از قانون تجارت خارج شود."

همچنین با توجه به ماده 2 دستورالعمل یاد شده که مقرر می دارد " هر شرکتی که بر اساس صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده، در اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه ثبت شده آن از میان برود.

علاوه بر لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار و سایر قوانین و مقررات مرتبط مشمول مفاد این دستورالعمل نیز بوده و مکلف است الزامات آن را رعایت کند" بنابراین با توجه به عدم خروج بانک از شمولیت ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بر اساس صورتهای سال مالی منتهی به 1398/12/29 و عدم اتمام سال مالی منتهی به 1399/12/29 (بمنظور بررسی شمولیت یا عدم شمولیت بانک) افزایش سرمایه یاد شده در حال حاضر مورد موافقت این سازمان نمی باشد.

با عنایت به موارد عنوان شده، رسیدگی به درخواست افزایش سرمایه آن بانک منوط به ارائه درخواست جدید به مبلغ مورد نیاز جهت خروج ازشمولیت ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و یا خروج شرکت از شمولیت ماده یاد شده بر اساس صورتهای سال مالی منتهی به 1399/12/29 می باشد.))

با توجه به پیشنهاد سازمان مورد اشاره و تاکید بر اینکه سود بانک در سال 1399 و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت باعث خروج بانک از شمولیت ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می گردد. لذا مقرر گردید افزایش سرمایه بانک به سال آینده و پس از تنظیم صورتهای مالی منتهی به 1399/12/29 موکول شود.

 کسعدی  پیرو گزارش منتشر شده در پایگاه خبری سايت کدال مبنی بر افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي ها به استحضار می رساند عطف به صورتجلسه هيئت مديره شماره 169 مورخ 1399/10/20 شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي راجع به شناسايي شرکت هاي واجد شرايط جهت افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها به اطلاع مي رساند که شرکت کارخانجات کاشي و سراميک سعدي در حال حاضر افزايش سرمايه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي را در جريان دارد که در دست اجراي مراحل قانوني و پذيره نويسي مي باشد و بديهي است برنامه دستور کار جهت افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي متعاقبا اطلاع رساني خواهد شد.

 بنیرو هیات مدیره طبق جلسه شماره 559مورخ 1399/10/24مصوب نمودکه افزایش سرمایه ازمحل تجدیدارزیابی دارایی های ثابت انجام ومقررگردیدکه پس از اخذگزارش کارشناس رسمی نسبت به تهیه گزارش توجیهی واخذاظهارنظرحسابرس وبازرس قانونی وهم چنین اخذمجوزهای لازم ازسازمان بورس واوراق بهادار به منظوربرگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام شود.

 افزایش سرمایه 100 درصدی کلر مورد تایید حسابرس قرار گرفت