چین: بازگشت آمریکا به برجام نباید مشروط شود

15:22 - 1400/01/17
وزارت خارجه چین گفته است: بازگشت آمریکا به برجام نباید مشروط شود.

به گزارش «دنیای بورس»، سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است: در حال حاضر مساله هسته ای ایران یک مساله کلیدی است و طرفها نباید برای بازگشت هر چه زودتر آمریکا به برجام شرایط دیگری را مطرح کنند.