پُربازده ترین سهام | ترین های بورس 30 دی 99

15:20 - 1400/01/17
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین های بورس 30 دی 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کاردان 136,600 139,000 8.10
فیروزه 135,880 138,360 8.02
ارزش 8,700 8,860 7.94
دارا یکم 108,850 111,900 7.00
پالایش 55,970 58,020 6.10

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ثنوسا 15,250 14,970 9.98
ورنا 6,780 6,620 7.12
وملی 218,530 218,530 5.00
سصفها 396,230 396,230 5.00
خمحور 62,670 62,670 4.99

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
شستا 19,330 2.28 3.487 هزار میلیارد
خساپا 1,960 1.55 3.181 هزار میلیارد
دارا یکم 108,850 7.00 2.766 هزار میلیارد
وتجارت 2,420 1.63 2.745 هزار میلیارد
فملی 9,910 0.20 2.649 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فولاد 10,200 3.98 2,046.34
شستا 19,330 2.28 863.62
کگل 15,600 3.04 859.21
کچاد 18,010 2.91 710.61
خودرو 2,450 3.81 681.59

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
سپاس 10,064 0.05
صنوین 96,730 0.34
فیروزه 135,880 8.02
فارس 9,000 3.02 2,017.47
نوری 55,240 3.14 404.45

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
کمند 10,083 0.05 560.463 میلیارد
وخارزم 8,870 4.35 313.504 میلیارد
امین یکم 10,247 0.06 212.948 میلیارد
شبندر 18,920 3.56 201.967 میلیارد
شپدیس 86,050 4.43 137.261 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
خساپا 1,960 1.55 778.667 میلیارد
فملی 9,910 0.20 638.935 میلیارد
وامید 40,210 1.51 476.653 میلیارد
ثشاهد 19,070 4.75 388.273 میلیارد
وپاسار 11,290 1.16 330.835 میلیارد