هر سهم « وصندوق » چقدر می ارزد

15:20 - 1400/01/17
خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم شرکت صندوق بازنشستگي کشوري (وصندوق) در تاریخ 29 دی 1399 بررسی شد.

 به گزراش «دنیای بورس» به نقل از کانال تحلیلی پارسیس،  خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم شرکت صندوق بازنشستگي کشوري (وصندوق) در تاریخ 29 دی 1399 بررسی شد. پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 41142 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 37560 میلیارد تومان است. پرتفوی غیر بورسی: ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 25552 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 23056 میلیارد تومان است. 

 مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:پتروشيمي جم - پتروشيمي فن آوران - پالايش نفت اصفهان و پتروشيمي خارک.  بدین ترتیب NAV هر سهم وصندوق 24747 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 48 درصد است.