سود « فولاد » در سال 99 و 1400 + جزییات

15:20 - 1400/01/17
سود « فولاد » در سال 99 و 1400 برآورد شد.

دنیای بورس | برآورد سود شرکتها با فرض کاهش نرخ دلار به کمتر از ۲۰ هزار تومان اعلام شد.

بخش دوم: فولاد مبارکه

شرکت فولاد مبارکه با نماد فولاد در صنعت فولاد فعالیت می کند. مهمترین محصولات شرکت محصولات سرد و محصولات گرم می باشد. شرکت در سال گذشته مبلغ 39146 میلیارد تومان فروش داشته و در نهایت به سود 14796 میلیارد تومانی (71 تومان به ازای هر سهم) دست یافته است.

شرکت در عملکرد 6 ماهه خود با فروش 27362 میلیارد تومانی به سود 10095 میلیارد تومانی (48 تومان به ازای هر سهم) دست یافته است.

همچنین در حال حاضر و تا پایان آذر مجموع فروش شرکت 49455 میلیارد تومان است.

پیش بینی سود شرکت برای سال های مالی 1399 و 1400: (مفروضات بدبینانه)

 برای سال مالی 1399 با فرض فروش با ورق 600 دلاری و دلار 23 هزار تومان در 3 ماه پایانی سال، توانایی سود سازی در محدوده 150 تا 170 تومان به ازای هر سهم را دارد.

 برای سال مالی 1400 با فرض ورق 550 دلاری و دلار 20 هزار تومان و رشد 200 درصدی انرژی، شرکت توانایی سود سازی در محدوده 190 تا 210 تومان به ازای هر سهم را دارد. 

 اما با فرض اینکه دلار در سال آینده به طور میانگین 17 هزار تومان باشد، با ورق 550 دلاری  شرکت قابلیت برآورد 170 تا 190 تومان سود دارد. (سناریو بسیار محتاطانه )

این برآورد نشان میدهد که با تمام مفروضات محتاطانه، در حال حاضر شرکت با پی بر ای تحلیلی فولاد بین 4 تا 5 می باشد. (در حال حاضر نرخ هایی که محصولات فولاد مبارکه در حال معامله هستند، بین 30 تا 40 درصد بیش از این مفروضات می باشند)

منبع: کانال تحلیلی پارسیس با همکاری کارگزاری کارآفرین

دنیای بورس هیچ گونه مسئولیتی در قبال محتوای مزبور بر عهده ندارد، تنها بر مبنای رویکرد اطلاع رسانی این مطلب را منتشر کرده است.

 

 

.