پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 29 دی 99

15:15 - 1400/01/17
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 29 دی 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سدور 15,750 15,750 5.00
کیا 6,767 6,767 5.00
سنیر 175,640 175,660 4.99
لسرما 26,240 26,250 4.96
ساروم 26,490 26,550 4.74

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
آسیا 2,610 2,700 25.64
غزر 22,770 22,640 12.99
دارا یکم 101,730 100,510 8.90
فیروزه 125,790 124,200 8.79
سرو 56,440 56,010 8.06

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
کمند 10,078 0.10 2.762 هزار میلیارد
فولاد 9,810 4.94 1.687 هزار میلیارد
دارا یکم 101,730 8.90 1.682 هزار میلیارد
وخارزم 8,500 3.41 1.496 هزار میلیارد
شستا 18,900 4.74 1.369 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
وخارزم 8,500 3.41 84.45
دارو 33,090 3.80 43.79
سپ 18,390 2.00 43.43
ساروم 26,490 4.74 20.27
سنیر 175,640 4.99 20.12

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
سپاس 10,069 0.02
صنوین 96,400 1.26
فیروزه 125,790 8.79
فولاد 9,810 4.94 2,571.93
فملی 9,890 5.00 2,509.44

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
کمند 10,078 0.10 996.896 میلیارد
امین یکم 10,241 0.08 471.733 میلیارد
سنیر 175,640 4.99 360.831 میلیارد
یاقوت 11,800 0.07 257.8 میلیارد
کیان 26,791 0.10 197.012 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 9,810 4.94 1.044 هزار میلیارد
شستا 18,900 4.74 613.247 میلیارد
پارند 11,270 0.09 491.417 میلیارد
فملی 9,890 5.00 385.012 میلیارد
خودرو 2,360 3.67 318.816 میلیارد