پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 24 دی99

14:57 - 1400/01/17
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس، پُربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 24 دی99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
چخزر 47,741 47,741 5.00
زنگان 123,600 124,384 4.34
وسپهر 10,261 10,140 3.80
بگیلان 21,783 22,045 3.75
غپآذر 65,947 64,320 3.50

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
بنو 27,156 27,155 5.00
وهور 39,333 39,333 5.00
شراز 96,786 96,785 5.00
شبصیر 100,941 100,941 5.00
نطرین 13,297 13,297 4.99

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
کلر 127,288 2.90 1.67 هزار میلیارد
کرمان 87,199 4.63 1.557 هزار میلیارد
وسپهر 10,261 3.80 1.226 هزار میلیارد
سمگا 35,208 4.96 1.112 هزار میلیارد
کوثر 23,255 1.02 1.084 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 34,329 0.08 278.199 میلیارد
کلر 127,288 2.90 133.992 میلیارد
زنگان 123,600 4.34 68.724 میلیارد
چخزر 47,741 5.00 54.046 میلیارد
دارا 10,038 0.17 51.194 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وسپهر 10,261 3.80 598.217 میلیارد
وعسکر 17,036 0.35 314.077 میلیارد
سمگا 35,208 4.96 249.508 میلیارد
آریا 83,410 4.85 241.069 میلیارد
شغدیر 57,843 4.92 206.836 میلیارد