پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 24 دی 99

14:57 - 1400/01/17
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 24 دی 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
پدرخش 159,950 159,950 5.00
خموتور 27,210 27,210 4.98
دفارا 63,440 63,460 4.96
سغرب 29,330 29,350 4.90
کیا 6,761 6,761 4.90

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
دارا یکم 121,400 120,000 5.89
فلامی 50,960 50,830 5.84
وبصادر 2,470 2,470 5.00
کحافظ 14,630 14,630 5.00
سکرما 18,820 18,820 5.00

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
شستا 20,580 3.63 7.028 هزار میلیارد
خودرو 2,540 3.42 3.417 هزار میلیارد
شپنا 9,810 4.29 2.96 هزار میلیارد
برکت 20,830 4.67 2.953 هزار میلیارد
خساپا 2,100 1.87 2.736 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
شستا 20,580 3.63 1,446.72
همراه 27,970 1.97 260.41
تیپیکو 51,810 1.79 99.42
خاهن 40,060 3.51 93.59
سیتا 15,350 2.20 91.17

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
سپاس 10,045 0.05
صنوین 99,770 0.58
فیروزه 148,980 0.36
فارس 10,060 4.73 3,604.25
فملی 10,950 4.28 2,461.44

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
کیان 26,726 0.08 509.284 میلیارد
امین یکم 10,233 0.01 348.968 میلیارد
یاقوت 11,777 0.06 247.832 میلیارد
سنیر 167,500 4.69 198.117 میلیارد
کمند 10,050 0.05 196.429 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
شپنا 9,810 4.29 1.303 هزار میلیارد
خودرو 2,540 3.42 1.232 هزار میلیارد
فملی 10,950 4.28 1.183 هزار میلیارد
وتجارت 2,710 4.58 740.908 میلیارد
شتران 8,180 4.55 670.211 میلیارد