پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 23 دی 99

14:53 - 1400/01/17
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس، پُربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 23 دی 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
چخزر 45,468 45,468 5.00
نطرین 13,996 13,966 5.00
زفکا 11,582 11,582 5.00
کپرور 51,161 51,186 4.95
زکشت 36,955 37,003 4.86

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
آگاس 65,982 65,497 5.70
آوا 7,051 6,930 5.44
گکوثر 3,880 3,880 5.00
سمگا 37,044 37,041 4.99
شغدیر 60,833 60,822 4.98

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
کرمان 91,429 2.66 5.219 هزار میلیارد
اعتماد 34,302 0.06 2.408 هزار میلیارد
کلر 123,706 0.97 2.368 هزار میلیارد
غصینو 91,792 1.75 2.251 هزار میلیارد
قاسم 17,857 1.91 1.743 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 34,302 0.06 380.828 میلیارد
اتکای 16,152 3.66 241.456 میلیارد
کرمان 91,429 2.66 124.911 میلیارد
غصینو 91,792 1.75 116.528 میلیارد
دتولید 37,668 4.25 115.776 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وسپهر 9,885 2.39 654.843 میلیارد
وعسکر 17,095 0.88 587.867 میلیارد
کلر 123,706 0.97 318.679 میلیارد
زاگرس 197,950 4.31 207.853 میلیارد
قاسم 17,857 1.91 180.374 میلیارد