پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 22 دی 99

14:49 - 1400/01/17
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس، پُربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 22 دی 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کلر 124,919 124,919 5.00
غصینو 90,213 90,213 5.00
کرمان 89,056 89,056 5.00
شتوکا 75,613 75,613 5.00
چخزر 43,303 43,303 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ثپردیس 13,175 13,112 4.54
غدیس 12,633 12,561 4.45
بمپنا 102,512 101,913 4.44
تلیسه 5,349 5,314 4.36
اوان 57,147 56,751 4.34

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
حآسا 51,334 2.78 2.083 هزار میلیارد
اعتماد 34,281 0.05 1.864 هزار میلیارد
سمگا 38,990 0.74 1.703 هزار میلیارد
ذوب 4,742 4.82 1.477 هزار میلیارد
وسپهر 10,127 0.36 1.163 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
اتکای 15,582 2.26 306.647 میلیارد
کرمان 89,056 5.00 98.312 میلیارد
شاروم 27,497 5.00 82.223 میلیارد
رنیک 25,013 4.46 72.525 میلیارد
غصینو 90,213 5.00 61.173 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وسپهر 10,127 0.36 783.9 میلیارد
وعسکر 17,247 0.14 392.839 میلیارد
سمگا 38,990 0.74 391.342 میلیارد
بپاس 95,973 0.21 165.612 میلیارد
ذوب 4,742 4.82 147.82 میلیارد