پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 22 دی 99

14:49 - 1400/01/17
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 22 دی 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کسرا 24,990 25,200 27.96
بترانس 4,180 4,060 18.41
غالبر 14,960 14,710 6.78
بکاب 487,620 487,620 5.00
شنفت 66,610 66,610 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
پکویر 19,400 19,400 5.00
سخزر 39,450 39,450 4.99
ثشرق 6,880 6,860 4.71
خبهمن 27,710 27,630 4.71
فلوله 22,190 22,120 4.68

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
شستا 20,670 4.66 5.304 هزار میلیارد
شپنا 10,760 2.71 2.772 هزار میلیارد
وتجارت 2,910 0.34 2.752 هزار میلیارد
خودرو 2,750 3.51 2.682 هزار میلیارد
خساپا 2,240 0.88 2.294 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
شستا 20,670 4.66 1,848.53
بترانس 4,180 18.41 594.29
حکشتی 22,070 4.50 514.42
فولاد 11,870 0.76 472.43
شیران 40,180 4.39 342.38

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
سپاس 10,035 0.04
صنوین 100,990 0.13
فیروزه 157,700 2.33
فملی 11,980 3.70 2,310.66
خودرو 2,750 3.51 757.63

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
های وب 27,000 3.49 633.541 میلیارد
تکشا 77,040 4.80 273.858 میلیارد
شنفت 66,610 5.00 252.33 میلیارد
ملت 19,750 4.94 204.974 میلیارد
حکشتی 22,070 4.50 190.429 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وتجارت 2,910 0.34 1.458 هزار میلیارد
خودرو 2,750 3.51 824.722 میلیارد
فملی 11,980 3.70 673.295 میلیارد
شپنا 10,760 2.71 647.169 میلیارد
فارس 10,990 0.00 566.926 میلیارد