پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 21 دی 99

14:45 - 1400/01/17
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس، پُربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 21 دی 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کشرق 108,453 108,456 5.00
غصینو 85,918 85,918 5.00
کرمان 84,816 84,816 5.00
شتوکا 72,013 72,013 5.00
زبینا 52,815 52,815 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
گدنا 38,815 38,815 5.00
حآسا 52,803 52,803 5.00
گکوثر 4,239 4,223 4.63
فزرین 24,407 24,286 4.53
دبالک 25,411 25,251 4.39

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
سمگا 38,705 3.54 1.939 هزار میلیارد
گکوثر 4,239 4.63 1.174 هزار میلیارد
فزرین 24,407 4.53 1.038 هزار میلیارد
وهور 44,334 4.95 1.02 هزار میلیارد
دتوزیع 45,638 0.14 840.178 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
وهور 44,334 4.95 339.108 میلیارد
بمپنا 107,276 3.02 329.869 میلیارد
قاسم 16,689 5.00 291.19 میلیارد
زبینا 52,815 5.00 225.784 میلیارد
اعتماد 34,265 0.05 109.591 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
سمگا 38,705 3.54 583.409 میلیارد
ذوب 4,524 4.89 245.989 میلیارد
وعسکر 17,272 3.72 160.458 میلیارد
بنو 29,372 3.71 140.408 میلیارد
وسپهر 10,164 0.48 132.691 میلیارد