پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 21 دی 99

14:45 - 1400/01/17
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 21 دی 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سیستم 39,230 40,280 8.40
وسینا 4,270 4,260 7.02
سصفها 417,080 417,080 5.00
لبوتان 84,700 84,700 5.00
تکشا 73,510 73,510 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ختراک 17,100 17,060 4.74
دانا 9,670 9,650 4.54
کماسه 58,930 58,580 4.43
غمهرا 82,450 81,810 4.25
چافست 20,320 20,130 4.06

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
برکت 23,980 2.99 3.234 هزار میلیارد
کمند 10,033 0.06 2.92 هزار میلیارد
شپنا 11,060 4.14 2.604 هزار میلیارد
خبهمن 29,080 1.57 2.349 هزار میلیارد
کاما 23,100 3.55 2.298 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فولاد 11,780 4.62 2,661.20
شستا 19,750 4.66 1,723.85
فملی 12,440 1.47 881.51
وغدیر 11,180 4.68 881.51
شپنا 11,060 4.14 818.83

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
سپاس 10,031 0.05
صنوین 100,860 0.36
فیروزه 161,460 4.46
فارس 10,990 1.43 1,124.42
پارس 154,190 2.09 483.36

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
شستا 19,750 4.66 401.651 میلیارد
شنفت 63,440 5.00 272.419 میلیارد
خبهمن 29,080 1.57 262.595 میلیارد
تکشا 73,510 5.00 257.285 میلیارد
قرن 67,870 4.08 206.06 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
کمند 10,033 0.06 386.391 میلیارد
وتجارت 2,920 0.69 349.887 میلیارد
فپنتا 511,650 0.84 125.14 میلیارد
بوعلی 51,210 3.27 114.695 میلیارد
ونفت 19,360 0.26 111.328 میلیارد