4 نکته مهم از آینده تورم در اقتصاد به زبان همتی

14:41 - 1400/01/17
رئیس کل بانک مرکزی از 4 نکته مهم در خصوص کنترل تورم در اقتصاد خبر داد.
4 نکته مهم از آینده تورم در اقتصاد به زبان همتی

دنیای بورس | رئیس کل بانک مرکزی از 4 نکته مهم در خصوص کنترل تورم در اقتصاد خبر داد.