پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 20 دی 99

14:41 - 1400/01/17
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 20 دی 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کاذر 34,650 34,650 5.00
وتوشه 25,220 25,220 5.00
دیران 35,370 35,370 4.99
غشاذر 26,110 26,110 4.99
ثشرق 7,360 7,360 4.99

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ملت 19,190 19,190 5.00
قثابت 70,210 70,210 4.99
تپمپی 28,620 28,580 4.85
فسرب 112,740 113,190 4.81
تملت 7,960 7,950 4.78

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
شپنا 10,620 4.32 3.252 هزار میلیارد
شستا 18,870 3.82 2.993 هزار میلیارد
خودرو 2,740 2.49 2.954 هزار میلیارد
خساپا 2,160 1.89 2.848 هزار میلیارد
وتجارت 2,900 4.61 2.838 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
خبهمن 28,630 4.95 340.39
کویر 24,820 4.95 318.61
شپدیس 96,600 1.79 257.19
انرژی3 411,990 4.08 244.18
پارس 157,480 0.96 225.42

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
سپاس 10,026 0.13
صنوین 101,220 1.07
فیروزه 154,570 3.71
فارس 11,150 4.21 3,545.90
فملی 12,260 4.74 3,076.15

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
خبهمن 28,630 4.95 868.238 میلیارد
کسرام 13,230 4.75 434.289 میلیارد
تکشا 70,010 4.68 245.735 میلیارد
امین یکم 10,215 0.05 239.89 میلیارد
کیان 26,664 0.16 200.458 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
فملی 12,260 4.74 1.609 هزار میلیارد
وتجارت 2,900 4.61 1.175 هزار میلیارد
شستا 18,870 3.82 645.104 میلیارد
خودرو 2,740 2.49 582.799 میلیارد
شپنا 10,620 4.32 509.529 میلیارد