پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 17 دی 99

14:33 - 1400/01/17
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 17 دی 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غدام 520,740 520,740 5.00
غاذر 56,360 56,360 4.99
سیستم 36,190 36,190 4.99
غشاذر 24,870 24,870 4.98
شپارس 22,350 22,350 4.98

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
پالایش 68,960 67,900 6.07
دارا یکم 144,630 142,960 5.70
دزهراوی 10,930 10,750 5.12
وبملت 4,570 4,570 4.99
دفارا 69,010 68,970 4.94

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
شستا 19,620 3.96 3.346 هزار میلیارد
غنوش 81,650 3.80 3.24 هزار میلیارد
فولاد 11,770 4.46 2.612 هزار میلیارد
وتجارت 3,040 4.70 2.284 هزار میلیارد
کاما 25,000 3.85 2.034 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
کویر 23,650 4.83 296.77
شبهرن 64,530 4.00 162.55
تایرا 37,250 4.20 121.01
شسپا 27,310 2.90 116.47
وکار 3,450 3.29 109.54

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
سپاس 10,013 0.00
صنوین 102,310 0.63
فیروزه 160,520 4.04
فارس 11,640 3.48 3,038.79
فولاد 11,770 4.46 2,897.87

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
کمند 10,012 0.03 493.266 میلیارد
امین یکم 10,210 0.11 328.249 میلیارد
پتایر 192,940 4.29 247.9 میلیارد
کترام 50,660 3.24 186.341 میلیارد
غشاذر 24,870 4.98 138.029 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وتجارت 3,040 4.70 1.376 هزار میلیارد
شستا 19,620 3.96 1.209 هزار میلیارد
فولاد 11,770 4.46 874.909 میلیارد
وبملت 4,570 4.99 870.614 میلیارد
خودرو 2,810 4.42 660.36 میلیارد