« نوین » سود مشارکت ها را پرداخت میکند؟

14:32 - 1400/01/17
بیمه نوین از پرداخت مستمر سود مشارکت در منافع بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری نوین خبر داد.

به گزارش «دنیای بورس»، دنیای اقتصاد نوشت: بیمه نوین نرخ سود قطعی تخصیص یافته به اندوخته بیمه‌نامه‌های عمر انفرادی در سال ۱۳۹۸ را ۵/ ۲۱ درصد اعلام کرد. نرخ سود قطعی بیمه‌نامه‌های عمر انفرادی بیمه نوین در سال ۱۳۹۸، طبق ماده ۱‌۲ آیین‌نامه ۶۸ بیمه‌های زندگی، ۵/ ۲۱ محاسبه شده که به حساب اندوخته دارندگان این بیمه‌نامه‌ها منظور خواهد شد.

براساس این گزارش، یکی از وجهه‌های بیمه‌های عمر مختلط، توجه به ویژگی سرمایه‌گذاری آن بوده و به همین جهت استمرار بیش از ۱۰ سال پرداخت سود مشارکت در منافع بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری یکی از اهدافی است که در شرکت بیمه نوین همواره مد نظر بوده و تحقق یافته است.

بیمه نوین همواره توسعه بازار و محصول را در نظر داشته و در همین خصوص شرایط روز، تغییرات بازار، نیاز بیمه‌گذاران و اهمیت تنوع‌دهی در خدمات را همواره دنبال کرده و متناسب با آن نسبت به ارتقا و بهبود محصول  بیمه‌های عمر اقدام کرده و در کنار آن محاسبه و پرداخت سود مشارکت این بیمه‌نامه را  به صورت مستمر تحقق بخشیده است. تمامی اطلاعات بیمه‌نامه‌ های عمر و سرمایه‌گذاری بیمه نوین از جمله نرخ هر ساله سود مشارکت در منافع در پایگاه تخصصی بیمه‌های زندگی این شرکت قابل مشاهده است.