نرخ فرآورده های نفتی در نیمه دوم دی 99

14:31 - 1400/01/17
نرخ فرآورده های نفتی ویژه داخلی برای نیمه دوم دی ماه 1399 اعلام شد.
نرخ فرآورده های نفتی در نیمه دوم دی 99

به گزارش «دنیای بورس»، نرخ فرآورده های نفتی ویژه داخلی برای نیمه دوم دی ماه 1399 اعلام شد.