پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 15 دی 99

14:27 - 1400/01/17
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 15 دی 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
دارا یکم 158,430 160,300 5.06
غدام 481,190 481,190 5.00
سصفها 355,430 355,390 5.00
غچین 85,750 85,750 5.00
وساخت 65,100 65,100 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ددام 14,900 14,860 4.73
غپینو 9,020 8,980 4.55
دشیمی 65,590 65,270 4.53
برکت 26,560 26,380 4.32
ولپارس 7,580 7,530 4.29

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
برکت 26,560 4.32 3.48 هزار میلیارد
دارا یکم 158,430 5.06 3.402 هزار میلیارد
خودرو 3,080 3.36 3.228 هزار میلیارد
شستا 21,350 0.28 2.754 هزار میلیارد
کاما 24,920 2.30 2.654 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فارس 12,300 1.49 1,302.59
وبملت 5,030 3.93 991.90
فملی 13,830 1.24 857.30
اخابر 13,550 4.23 832.08
خودرو 3,080 3.36 760.62

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
سپاس 10,165 0.03
صنوین 103,190 0.75
فیروزه 166,020 1.54
خبهمن 29,070 3.55 269.80
ونیکی 17,260 2.87 225.04

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
البرز 6,250 4.52 486.516 میلیارد
خساپا 2,300 4.55 295 میلیارد
خودرو 3,080 3.36 254.286 میلیارد
کیان 26,590 0.05 236.415 میلیارد
وتجارت 3,320 4.08 226.756 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
شستا 21,350 0.28 458.778 میلیارد
برکت 26,560 4.32 175.532 میلیارد
دفارا 73,400 3.10 163.398 میلیارد
فولاد 12,690 0.40 135.153 میلیارد
شپنا 12,150 2.10 128.799 میلیارد