پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 10 دی 99

14:14 - 1400/01/17
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 10 دی 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
چخزر 30,778 30,778 5.00
کمرجان 94,039 94,056 4.98
دبالک 29,013 29,027 4.95
تاپکیش 23,957 23,970 4.94
فزرین 21,658 21,672 4.93

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
گکوثر 5,334 5,208 7.81
زدشت 50,335 48,920 7.40
بپیوند 25,237 24,425 7.00
زنگان 104,061 103,942 4.89
ثغرب 9,941 9,918 4.77

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
کوثر 27,970 1.81 4.929 هزار میلیارد
شاروم 32,725 0.75 2.687 هزار میلیارد
سمگا 39,368 0.77 1.835 هزار میلیارد
کرمان 80,501 4.40 1.206 هزار میلیارد
اعتماد 34,110 0.11 1.069 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
کوثر 27,970 1.81 1.076 هزار میلیارد
شاروم 32,725 0.75 244.068 میلیارد
اعتماد 34,110 0.11 149.424 میلیارد
زگلدشت 57,945 4.02 143.753 میلیارد
دارا 10,054 0.11 138.536 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
سمگا 39,368 0.77 774.812 میلیارد
وسپهر 10,480 2.61 359.949 میلیارد
وعسکر 15,742 4.13 276.341 میلیارد
شغدیر 76,950 2.28 139.293 میلیارد
دتولید 39,338 4.30 83.234 میلیارد