پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 10 دی 99

14:14 - 1400/01/17
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 10 دی 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
تسه9907 575,078 575,078 5.00
خکمک 43,710 43,710 5.00
پرداخت 32,370 32,370 5.00
غاذر 46,300 46,300 4.99
برکت 27,540 27,540 4.99

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
لبوتان 95,030 94,880 4.85
کگاز 24,020 23,950 4.72
وکار 3,090 3,080 4.63
شبریز 31,500 31,370 4.60
کساوه 100,590 100,150 4.58

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
پارند 11,386 0.04 10.23 هزار میلیارد
بوعلی 58,670 4.43 5.043 هزار میلیارد
کاما 26,300 2.38 4.52 هزار میلیارد
شستا 22,710 4.02 3.153 هزار میلیارد
شپنا 12,850 3.53 2.972 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
کگل 20,350 2.93 1,088.06
کچاد 22,240 2.44 741.69
وامید 39,110 2.17 627.84
فارس 12,500 0.40 361.83
ونیکی 18,460 3.30 260.34

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
سپاس 10,135 0.05
صنوین 105,030 0.02
فیروزه 167,690 1.65
شستا 22,710 4.02 1,916.31
فملی 14,200 2.54 1,865.88

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
کاما 26,300 2.38 476.619 میلیارد
برکت 27,540 4.99 448.17 میلیارد
ثنوسا 15,140 4.92 435.258 میلیارد
کمند 10,139 0.05 234.459 میلیارد
وآذر 136,830 4.83 180.753 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
شستا 22,710 4.02 846.84 میلیارد
شبندر 26,240 4.02 721.452 میلیارد
شپنا 12,850 3.53 643.781 میلیارد
بوعلی 58,670 4.43 565.407 میلیارد
فولاد 13,230 0.97 479.845 میلیارد