باقری: امریکا مجبور است تحریم‌ها را کاهش دهد

14:10 - 1400/01/17
باقری: امریکا مجبور است تحریم‌ها را کاهش دهد.

به گزارش «دنیای بورس»، باقری، عضو تیم سابق مذاکرات هسته‌ای گفته است: تیم بایدن مجموعه‌ای از متخصصین تحریم‌ها را مامور کرده که تحریم‌ها را با رویکرد کاهش آن، بازبینی کنند.