پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 7 دی 99

14:03 - 1400/01/17
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 7 دی 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سصفها 331,480 331,480 5.00
کپارس 187,050 187,050 5.00
کطبس 75,020 75,020 5.00
کبافق 64,510 64,510 5.00
آپ 21,630 21,630 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
پدرخش 148,540 151,200 26.67
غبهنوش 133,710 133,710 5.00
غپینو 11,090 11,090 4.97
دپارس 113,590 113,530 4.95
زمگسا 52,500 52,440 4.87

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
شستا 23,530 3.43 6.008 هزار میلیارد
برکت 27,860 3.11 5.996 هزار میلیارد
شپنا 13,190 0.23 4.156 هزار میلیارد
خودرو 3,230 2.42 3.296 هزار میلیارد
پالایش 82,190 1.31 2.408 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
شستا 23,530 3.43 1,568.80
تاپیکو 14,050 2.78 778.62
نوری 72,140 4.73 737.64
فخاس 33,850 4.83 466.72
شبریز 33,110 4.12 329.35

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
سپاس 10,120 0.08
صنوین 106,070 0.84
فیروزه 170,500 1.62
وپارس 3,960 3.88 628.89
خودرو 3,230 2.42 606.72

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
ملت 23,720 4.91 762.757 میلیارد
برکت 27,860 3.11 555.193 میلیارد
شکربن 93,960 4.38 340.554 میلیارد
ولپارس 9,260 4.75 334.956 میلیارد
کمند 10,122 0.07 331.593 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
شبندر 27,220 2.40 648.11 میلیارد
فولاد 13,500 0.44 536.669 میلیارد
وپارس 3,960 3.88 528.925 میلیارد
وتوصا 21,370 4.38 478.967 میلیارد
خودرو 3,230 2.42 345.86 میلیارد