از واقعیت تا خیال‌بافی در «دی»/ مقایسه سرعت زیان‌دهی با سرعت رشد قیمت
دی
انقباض رشد منابع و مصارف بانک‌ها
آیا سود رویایی «وبملت» محقق می‌شود؟/ محک ارزندگی سهام بانکی سود دو مرحله‌ای تسعیر ارز بانک‌ها؟ چالش‌های ادغام بانک‌های ایرانی
2 رفتار متفاوت در ترازنامه بانک‌ها
راه‌ جایگزین ریسک‌زدایی از نظام مالی کشور
راستی آزمایی کاهش نرخ سود بانکی
آخرین شنیده‌ها از نرخ تسعیر ارز بانک‌ها
بازی نفس‌گیر در «وتجارت»
وتجارت
۵ پیش‌نیاز اصلاح نظام بانکی در ایران
لیدری سهام بانک تجارت در گروه بانکی/ پایان کورس معاملاتی «وبملت» و «وتجارت»؟ تب و تاب بورسی بازگشایی سهام بانک تجارت / پیام «وتجارت» برای بورس‌بازان
وتجارت
فشار پوپولیسم به بانک مرکزی
یک گام تا بازگشایی «وتجارت»
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
PDF
وتجارت
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
PDF
وتجارت
توضیحات شرکت درخصوص صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (به پیوست)
وتجارت
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
وگردش
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
PDF
وشهر
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
PDF
وشهر
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
وخاور
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
وخاور
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
PDF
وگردش
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
وکار
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
وملل
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت سرمایه گذاری پارسیان)
وپارس
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
وگردش
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
وپارس
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
وتجارت

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1,314.45 6.75 0.51
65