راه‌ جایگزین ریسک‌زدایی از نظام مالی کشور
راستی آزمایی کاهش نرخ سود بانکی
آخرین شنیده‌ها از نرخ تسعیر ارز بانک‌ها
بازی نفس‌گیر در «وتجارت»
وتجارت
۵ پیش‌نیاز اصلاح نظام بانکی در ایران
لیدری سهام بانک تجارت در گروه بانکی/ پایان کورس معاملاتی «وبملت» و «وتجارت»؟ تب و تاب بورسی بازگشایی سهام بانک تجارت / پیام «وتجارت» برای بورس‌بازان
وتجارت
فشار پوپولیسم به بانک مرکزی
یک گام تا بازگشایی «وتجارت» بازی‌خوانی نوسان سهام بانک ملت
وبملت
۵ چالش ادغام بانک‌های نظامی چیست؟ ریشه‌یابی رفتار متفاوت سهام بانکی/ کورس معاملاتی «وبملت» و «وتجارت»
وبملت وتجارت
عوامل حمایتی از سهام در سایه ریسک سیاسی
وبملت
ریشه‌یابی هجوم بورس‌بازان به «فملی» و «وبملت»
وبملت
راه‌حل‌های جهانی برای بحران بانکی
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد)
وبملت
تصمیمات هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه
وخاور
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
وپاسار
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
وپاسار
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
وپاسار
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
وبملت
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
وکار
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
وخاور
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
وسینا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
وکار
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
PDF
سمایه
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
PDF
سمایه
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت ساینا گستر پردیسان (سهامی خاص)) (به پیوست)
PDF
وکوثر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت واسپاری حکمت ایرانیان(سهامی خاص))
حکمت
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت خدمات بیمه ای بهسازملت)
وبملت

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1,122.41 26.62 2.37
65